Portfólio prác

Portfólio prác

Ilustrácie

Detská kresba. Kopa farieb, tvarov, objektov, bezhraničné kombinácie, žiadne pravidlá.

Technické pamiatky

Niekedy zabudnuté, ošarpané, ale tiež majestátne, nadčasové a veľkolepé. Genius loci týchto miest na papier asi zachytiť nedokážem, ale pokúsim sa zachytiť ich hrubú krásu kombinovanú s dôrazom na funkčnosť.

Ako živé

Snahu o realistickú tvorbu živočíšneho charakteru u mňa nenájdete často, väčšinou je to vec výhradne na objednávku. Ale vždy je to príjemná zmena.

O nej

Sú ilustrácie pre deti, a potom sú ilustrácie pre dievčatá, ženy. To keď sa mi zachce zaznamenať na papier nejaké ženské dôležitosti, o nás, pre nás.

Domčeky

Okrem maľby technických stavieb sa mi sem tam žiada zahodiť pravítko a ísť len tak ako ma ruky vedú, od oka, to potom všetko tancuje presne tak, ako chcem, domčeky sú ozaj rôznorodé.

Vesmír

Netrvá u mňa dlho táto fascinácia vesmírom, nie len vizuálna, ale aj teoretická. Je to príliš nekonečné na to, aby sa mi minula inšpirácia.

Back to top
Kontakt:
+421 904 431 743
kollarlena@gmail.com